Εξωδικαστικός συμβιβασμός: από τη θεωρία στην πράξη

Μετά από ένα χρόνο περίπου ισχύος της διαδικασίας ρύθμισης χρεών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν έχει καταφέρει να αποδώσει τα πρακτικά αποτελέσματα που [...]