0

ΔΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Στις 5/10/2021 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕΠ, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 19/9/2021, συνεδρίασε και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε Σώμα όπως αναφέρεται παρακάτω. Ο Πρόεδρος και τα [...]