σχεδιασμός & κατασκευή λογισμικού, ιστοσελίδων

O απόφοιτος μας Γριτσόπουλος Αθανάσιος (1996) είναι ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης “GA Solutions”, η οποία προσφέρει υπηρεσίες πληροφορικής. Κύριος τομέας υπηρεσιών της GA Solutions είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή λογισμικού, ιστοσελίδων, μελέτες δικτύων κλπ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο e-mail gritsop@otenet.gr.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search