Αίτηση Εγγραφής  Παρόχου ΔΥΣΑΤΕΠ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση σε αρχείο ή σε Pdf , πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο, και να την στείλετε με e-mail στο info@satep.gr ή με fax στο 210 3821568.

Παρακάτω μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημα εγγραφή σας.

Online Αίτηση Εγγραφής


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παροχές στο ΔΥΣΑΤΕΠ (συνοπτική περιγραφή των παροχών και τιμολόγηση αυτών)

Αιτούμαι, όπως συμπεριληφθώ στους παρόχους υγείας του ΣΑΤΕΠ και δηλώνω ότι αποδέχομαι τον κανονισμό λειτουργίας του ΔΥΣΑΤΕΠ, ενώ συνημμένα σας υποβάλω:

[recaptcha]
* Για τους ταμειακώς ενήμερους, της ετήσιας (τρέχοντος έτους) συνδρομής μέλους του ΣΑΤΕΠ, δεν απαιτείται αποδεικτικό. Θα πιστοποιηθεί από τον ταμία του ΔΣ

** Αν απαιτείται από τον οικείο επαγγελματικό σύλλογο