σχεδιασμός & κατασκευή λογισμικού, ιστοσελίδων

O απόφοιτος μας Γριτσόπουλος Αθανάσιος (1996) είναι ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης “GA Solutions”, η οποία προσφέρει υπηρεσίες πληροφορικής. Κύριος τομέας υπηρεσιών της GA Solutions είναι ο [...]