ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΤΕΠ (ΔΥΣΑΤΕΠ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Σκοπός Δικτύου:

 1. Η παροχή στα μέλη του ΣΑΤΕΠ δυνατότητα πρόσβασης σε υγειονομικό προσωπικό και γενικότερα σε παρόχους υγείας, με την ευρύτερη έννοια του όρου, όπου κατά τεκμήριο θα τους χαρακτηρίζει το ήθος και η άρτια επιστημονική κατάρτιση, ενώ η διαπροσωπική σχέση μέσω του ΣΑΤΕΠ θα εξασφαλίζει εμπιστοσύνη και χαμηλό κόστος υπηρεσιών.
 2. Η επαγγελματική διασύνδεση και υποστήριξη των μελών-παρόχων υγείας του ΣΑΤΕΠ

Β. Δικαιούχοι Δικτύου:

 1. Όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΤΕΠ και οι οικογένειές τους (γονείς, σύζυγοι και τέκνα).
 2. Το διοικητικό, καθηγητικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων της Ελληνικής Παιδείας, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι και τα υπό προστασία μέλη των οικογενειών τους.
 3. Οι μαθητές των σχολείων
 4. Οι γονείς και τα αδέλφια των μαθητών

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΤΕΠ

Γ. Πάροχοι  Υγείας:

Αυστηρά τα μέλη του ΣΑΤΕΠ και οι σύζυγοί τους, που είναι επαγγελματίες υγείας:

 • Γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι, νοσηλευτές/τριες
 • Διαγνωστικά Κέντρα και Ιδιωτικές Κλινικές
 • Παραϊατρικά επαγγέλματα (φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, οδοντοτεχνίτες κλπ)
 • Έμποροι ιατρικών και παραϊατρικών προϊόντων.
 • Γυμναστήρια και κέντρα αδυνατίσματος

Οι πάροχοι υγείας θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΤΕΠ.

Σε περίπτωση όπου, δεν θα υπάρξει σε εύλογο χρονικό διάστημα μέλος του ΣΑΤΕΠ σε κάποια κατηγορία/ειδικότητα παρόχων, θα αναζητείται εκτός ΣΑΤΕΠ, με έγκριση του ΔΣ/ΣΑΤΕΠ.

Δ. Ετήσιο κόστος για τους δικαιούχους:

 • 10 ευρώ, ημερολογιακά ετησίως για το μέλος και 10 ευρώ για όλη την υπόλοιπη οικογένεια όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο Β1.
 • Οι δικαιούχοι της παραγράφου Β2 και Β3 δωρεάν.
 • Οι δικαιούχοι της παραγράφου Β4, 10 ευρώ ημερολογιακά ετησίως.
 • Οι πάροχοι/μέλη του ΣΑΤΕΠ δωρεάν.
 • Για την πρώτη διετία μία συνδρομή.

Ε. Ετήσιο κόστος για τους παρόχους:

 • Η Συμμετοχή στο Δίκτυο θα είναι, ετησίως, 20 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για τις εταιρείες και τους εμπόρους.
 • Σταθερή τιμή για 5 χρόνια
 • Για την πρώτη διετία μία συνδρομή.

ΣΤ. Υποχρεώσεις παρόχων

Σαφής και ετησίως δεσμευτική παροχή και χρέωση των υπηρεσιών τους, είτε ως απόλυτη τιμή ανά υπηρεσία, είτε ως έκπτωση (%) επί τιμοκαταλόγου υπηρεσίας ή προϊόντος, ο οποίος να είναι σε δημόσια προβολή.

Ζ. Προβολή παρόχων :

1. Ανάρτηση καταλόγου παρόχων, με συνεχή επικαιροποίηση, στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕΠ με δυνατότητα link στον πάροχο

2. Ανάρτηση καταλόγου παρόχων, με συνεχή επικαιροποίηση, στο Facebook του ΣΑΤΕΠ με δυνατότητα link στον πάροχο.

3. Ανάρτηση καταλόγου παρόχων, με συνεχή επικαιροποίηση, στην ιστοσελίδα του σχολείου με δυνατότητα link στον πάροχο (αν το δεχτεί το σχολείο).

4. Αποστολή με email επικαιροποιημένου καταλόγου των παρόχων και των υπηρεσιών τους, στα μέλη του Δικτύου ανά 3μηνο.

Η. Πιστοποίηση μελών και παρόχων Δικτύου:

 • Σε όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΔΥΣΑΤΕΠ θα δίνεται ετησίως «κάρτα μέλους» Δικτύου Υγείας, όπου θα αναγράφεται η ισχύς και τα ονοματεπώνυμα των λοιπών μελών.
 • Στους παρόχους θα δίδεται παρόμοια κάρτα πιστοποίησης.

Θ. Τρόπος εγγραφής /πληρωμής συνδρομών /πιστοποίησης, Μελών και Παρόχων

Ενέργειες κατά προτεραιότητα:

 1. Συμπλήρωση και αποστολή αντίστοιχης αίτησης, μέλους ή παρόχου. (αναρτημένες στο διαδίκτυο)
 2. Απάντηση της Υπεύθυνης Επιτροπής του ΔΥΣΑΤΕΠ εντός 20 ημερών, από Θ1
 3. Κατάθεση αντίστοιχης συνδρομής ΣΑΤΕΠ ή/και ΔΥΣΑΤΕΠ σε λογαριασμό του ΣΑΤΕΠ ή πληρωμή στον ταμία του ΣΑΤΕΠ.
 4. Αποστολή με FAX ή email (προτιμητέο) της αίτησης, του αποδεικτικού κατάθεσης, της  βεβαίωσης επαγγελματικής ιδιότητας και αστικής ευθύνης (αν απαιτείται).
 5. Εντός 20 ημερών, από Θ4, αποστολή από τον ΣΑΤΕΠ της απόδειξης και της «κάρτας» παρόχου ή/και μέλους του δικτύου με ταχυδρομείο ή email (θα προτιμηθεί)

Ι. Υπεύθυνοι Δικτύου (Επιτροπή)

Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕΠ και 2 μέλη του ΔΣ θα είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των παρόχων και την προώθηση των ενεργειών του Δικτύου.

Κ. Αποβολή από το Δίκτυο

Αν διαπιστωθεί ότι, τόσο ο πάροχος όσο και ο δικαιούχος του ΔΥΣΑΤΕΠ δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους (οικονομικές, δεοντολογικές, ηθικές), με εισήγηση της υπεύθυνης επιτροπής και εν συνεχεία με απόφαση του ΔΣ του ΣΑΤΕΠ θα αποβάλλονται από το Δίκτυο Υγείας.

Σημειώσεις:

 • Προσωπική επικοινωνία ή/και επίσκεψη στον χώρο του παρόχου αν απαιτείται από την επιτροπή.
 • Αν ο πάροχος του ΔΥΣΑΤΕΠ έχει σύμβαση με το ταμείο του μέλους του ΔΥΣΑΤΕΠ, θα ορίζεται έκπτωση επί της συμμετοχής του μέλους.
 • Για ιατρικές πράξεις, εκτός ασφαλιστικού φορέα, πρέπει να ορισθεί από τον πάροχο, ποσοστό έκπτωσης επί του τιμοκαταλόγου των αμοιβών όπως αυτές ορίζονται από Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία. Ο παραπάνω τιμοκατάλογος θα κοινοποιηθεί στους παρόχους, ενώ η ορθή εφαρμογή της έκπτωσης θα πιστοποιείται από τους υπευθύνους του ΔΥΣΑΤΕΠ, αν ζητηθεί.
 • Σε περίπτωση που ο πάροχος είναι σε Δημόσιο Φορέα (πχ ΕΣΥ), εξασφάλιση εξέτασης/εξυπηρέτησης σε προσωπικό επίπεδο επικοινωνίας και όχι μέσω του συστήματος εξυπηρέτησης του φορέα. Χορήγηση σε αυτούς τους παρόχους, δωρεάν ετήσια εγγραφή στον Σύλλογο και στις δραστηριότητές του, όσο παραμένουν εντός του Δικτύου. Αν ανήκουν σε διπλή κατηγορία παρόχου (Ιδιώτης και Δημόσιος Λειτουργός) ισχύει η ιδιωτική τους ιδιότητα.
 • Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ευοδωθεί η δημιουργία του Δικτύου Υγείας, τα χρήματα των συνδρομών θα δοθούν ως δωρεά στο Τμήμα Πρόνοιας του Συλλόγου «Μέγας Βασίλειος».

Πληροφορίες/Επικοινωνία

 • Υπεύθυνοι του ΔΥΣΑΤΕΠ:

Βακαλόπουλος Παύλος  6944475225, pavlos@aggeilogia.gr (προτιμητέα επικοινωνία)

Στυλόπουλος Επαμεινώνδας 6937743443, ep.styl@slo.gr (προτιμητέα επικοινωνία)

Νικολακόπουλος Ανδρέας 6944832076, an_oasis@hotmail.com (προτιμητέα επικοινωνία)

 • Email ΔΥΣΑΤΕΠ : dysatep@hotmail.com
 • Φαξ: 210 7227201
 • Τραπεζικός Λογαριασμός Κατάθεσης συνδρομής ΔΥΣΑΤΕΠ: Τράπεζα Eurobank – IBAN: GR43 0260 2360 0003 0010 1101 731. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : “ΣΑΤΕΠ”

Εδώ μπορείτε  να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση μέλους ΔΥΣΑΤΕΠ ή να την υποβάλετε ηλεκτρονικά.

Εδώ μπορείτε  να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση παρόχου ΔΥΣΑΤΕΠ ή να την υποβάλετε ηλεκτρονικά.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search