Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο (2021 – σήμερα)

Πρόεδρος: Παύλος Βακαλόπουλος (1986)

Αντιπρόεδρος Α’: Νικολακόπουλος Ανδρέας (1986)

Αντιπρόεδρος Β’: Στυλόπουλος Επαμεινώνδας (1998)

Γενικός Γραμματέας: Αποστολόπουλος Δημήτρης  (1995)

Ταμίας: Τζιώτης Πέτρος (1982)

Ειδικός Γραμματέας: Κλεφτόγιαννη Κωνσταντίνα  (2017)

Μέλη (σε αλφαβητική σειρά):

Γεωργακοπούλου Παναγιώτα (1999)

Καρδίζης Ιωάννης (1990)

Μιχαηλίδης Άγγελος (2020)

Μπόμπολος Γεώργιος (1979)

Πετούμενου Δήμητρα (1983)

Ράπτης Δημήτριος  (1985). Εκπρόσωπος από το ΔΣ του Σχολείου βάση καταστατικού

Σπύρου Κωνσταντίνος  (1999)

Σακελλαρίου Παρασκευή (2005)

Τσαφούρου Νίκη  (2013)

Διοικητικό Συμβούλιο (2018 – 2021)

Πρόεδρος: Παύλος Βακαλόπουλος (1986)

Αντιπρόεδρος Α’: Αποστολόπουλος Δημήτρης (1995)

Αντιπρόεδρος Β’: Πετούμενου Δήμητρα (1983)

Γενικός Γραμματέας: Στυλόπουλος Επαμεινώνδας (1998)

Ταμίας: Λυκούδης Ιωάννης (1981)

Ειδικός Γραμματέας: Νικολακόπουλος Ανδρέας (1986)

Μέλη (σε αλφαβητική σειρά):

Βιτουλαδίτης Ιωάννης (1985)

Βυτόγιαννη Έρση (1996)

Κλεφτόγιαννη Κωνσταντίνα (2017)

Πάνος Δημήτριος (1990)

Πέτρου Μαρία (1996)

Πούλιος Κώστας (1990)

Στάμου Ισμήνη (1989)

Ράπτης Δημήτριος (1985). Εκπρόσωπος από το ΔΣ του σχολείου βάση του καταστατικού

Χιώτης Μιχάλης (1992)

Διοικητικό Συμβούλιο (2014 – 2017)

Πρόεδρος: Επαμεινώνδας Στυλόπουλος (1998)

Αντιπρόεδρος Α’: Δημήτριος Αποστολόπουλος (1995)

Αντιπρόεδρος Β’: Ανδρέας Παπαγιάννης (1978)

Γενικός Γραμματέας: Παύλος Βακαλόπουλος (1986)

Ταμίας: Ιωάννης Λυκούδης (1981)

Ειδικός Γραμματέας: Μαρία Χρόνη (1982)

Μέλη (σε αλφαβητική σειρά):

Παναγιώτης Γιαννίσης (2008)

Φιγαλεία Καραθάνου (2010)

Ανδρέας Νικολακόπουλoς (1986)

Δημήτριος Πάνος (1990)

Νικόλαος Παπαδέλης (1978)

Δήμητρα Πετούμενου (1983)

Κώνστας Πούλιος (1990)

Κωνσταντίνος Σπύρου (1999)

Κωνσταντίνος Στεργίου (1999)

Διοικητικό Συμβούλιο (2011 – 2014)

Πρόεδρος: Επαμεινώνδας Στυλόπουλος (1998)

Αντιπρόεδρος Α’: Δημήτριος Αποστολόπουλος (1995)

Αντιπρόεδρος Β’: Μαρία Χρόνη (1982)

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Παπαδέλης (1978)

Ταμίας: Ιωάννης Λυκούδης (1981)

Ειδική Γραμματέας: Αλεξία – Μαρία Γιαγκίνη (2006)

Μέλη (σε αλφαβητική σειρά):

Άγγελος Βακαλόπουλος (1976)

Παύλος Βακαλόπουλος (1986)

Χρυσούλα Δημητρακάκη (1973)

Κατερίνα Βερροίου – Πιτέλλου (1974)

Έρση Βυτόγιαννη (1996)

Χαράλαμπος Καραθάνος (1978)

Μαρία – Στεφανία Κατσίαπη (2001)

Ανδρέας Παπαγιάννης (1978)

Κωνσταντίνος Σπύρου (1999)

Διοικητικό Συμβούλιο (2008-2011)

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Καραθάνος (1978)

Αντιπρόεδρος Α’: Κατερίνα Βερροίου – Πιτέλλου (1974)

Αντιπρόεδρος Β’: Νικόλαος Παπαδέλης (1978)

Γενικός Γραμματέας: Επαμεινώνδας Στυλόπουλος (1998)

Ταμίας: Ιωάννης Λυκούδης (1981)

Ειδικός Γραμματέας: Ευάγγελος Ταπραντζής (1998)

Μέλη (σε αλφαβητική σειρά):

Δημήτριος Αποστολόπουλος (1995)

Άγγελος Βακαλόπουλος (1976)

Κωνσταντίνος Βανακάρης (1985)

Μιχαήλ Καναλουπίτης (1982)

Μαρία – Στεφανία Κατσίαπη (2001)

Κώνστας Πούλιος (1990)

Νικόλαος Ρουκουνάκης (1978)

Κωνσταντίνος – Γεώργιος Σπύρου (1999)

Αλέξανδρος Φιαμέγκος (2001)

Διοικητικό Συμβούλιο (2006 – 2008)

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Καραθάνος (1978)

Αντιπρόεδρος Α’: Ανδρέας Παπαγιάννης (1978)

Αντιπρόεδρος Β’: Κατερίνα Βερροίου – Πιτέλλου (1974)

Γενικός Γραμματέας: Επαμεινώνδας Στυλόπουλος (1998)

Ταμίας: Φώτης Πετσίνης (1998)

Ειδικός Γραμματέας: Ιωάννης Λυκούδης (1981)

Μέλη (σε αλφαβητική σειρά):

Δημήτριος Αποστολόπουλος (1995)

Παναγιώτης Βασιλόπουλος (1981)

Μιχαήλ Καναλουπίτης (1982)

Αντωνία Μάρκου (1977)

Ιωάννης Μπιλάλης (1998)

Νικόλαος Παπαδέλης (1978)

Κώνστας Πούλιος (1990)

Ευάγγελος Ταπραντζής (1998)

Δημήτριος Τσατσάνης (1998)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search