ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εισηγητής:

Πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος
Δρ. Θεολογίας,
Καθηγητής Δογματικής και Φιλοσοφίας Ανώτατης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης,
Συγγραφέας

Χαιρετισμός:

Παύλος Γ. Βακαλόπουλος
Αγγειοχειρουργός, MSc,
Διευθυντής Αγγειοχειρ/κής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών,
Απόφοιτος 1986, Πρόεδρος ΣΑΤΕΠ

Συντονισμός – Σχολιασμός:

Νίκη Τσαφούρου
Δικηγόρος LLM MSc,
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια,
Απόφοιτος 2013
Άγγελος Μιχαηλίδης
Φοιτητής Τμήματος Πληροφορικής
και Επικοινωνιών ΕΚΠΑ,
Απόφοιτος 2020

 

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

5 Μαΐου 2022, ώρα 20:00

Meeting ID: 847 7847 5791
Passcode: 484432

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search