Ημερίδα Ενημέρωσης για τη τακτοποίηση ακινήτων

Στις 21 Μαρτίου 2012, ο Σύλλογος Αποφοίτων των Σχολείων “Η Ελληνική Παιδεία”, φιλοξένησε στο χώρο εκδηλώσεων του γυμνασίου Αμαρουσίου, τον Αντρέα Παπαγιάννη (κατασκευαστή), την ‘Ερση Βυτόγιαννη (Αρχιτέκτονα μηχανικό ΕΜΠ) και τον Αναστάσιο Γεωργακόπουλο (Πολιτικό Μηχανικό MSc, DIC) σε μια ημερίδα ενημέρωσης για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικών ακινήτων (ενεργειακά & δόμησης.) Υλικό από την παρουσίαση του θέματος, μέσα από τα μάτια της Έρσης Βυτόγιαννη και του Αναστάσιου Γεωργακόπουλου θα βρείτε εδώ.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search