Επιστημονική – Πνευματική εκδήλωση: “Κατάθλιψη: υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική και θεολογική προσέγγιση”

Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:30 πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η Επιστημονική – Πνευματική εκδήλωση: “Κατάθλιψη: υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική και θεολογική προσέγγιση”.

VIDEO Εκδήλωσης

VIDEO Εκδήλωσης

VIDEO Εκδήλωσης

VIDEO Εκδήλωσης

VIDEO Εκδήλωσης

VIDEO Εκδήλωσης

Recent Posts

Start typing and press Enter to search