ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εισηγητής:

Πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος
Δρ. Θεολογίας,
Καθηγητής Δογματικής και Φιλοσοφίας Ανώτατης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης,
Συγγραφέας

Χαιρετισμός:

Παύλος Γ. Βακαλόπουλος
Αγγειοχειρουργός, MSc,
Διευθυντής Αγγειοχειρ/κής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών,
Απόφοιτος 1986, Πρόεδρος ΣΑΤΕΠ

Συντονισμός – Σχολιασμός:

Νίκη Τσαφούρου
Δικηγόρος LLM MSc,
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια,
Απόφοιτος 2013
Άγγελος Μιχαηλίδης
Φοιτητής Τμήματος Πληροφορικής
και Επικοινωνιών ΕΚΠΑ,
Απόφοιτος 2020

 

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

5 Μαΐου 2022, ώρα 20:00

Meeting ID: 847 7847 5791
Passcode: 484432

Recent Posts

Start typing and press Enter to search