ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018

Αμφιθέατρο Γυμνασίου Σχολείων «Η Ελληνική Παιδεία»

Κανάρη 9 Μαρούσι

Ώρα 11.30

Το λόγο έλαβε ο απερχόμενος Πρόεδρος Ε. Στυλόπουλος, ο οποίος ανέγνωσε τα παρακάτω θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

  1. Απολογισμός 2014-2017 από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή των υποχρεώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 1Ο

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στις δραστηριότητες και το έργο του Συλλόγου κατά το χρονικό διάστημα 12/2014-12/2017 και ζήτησε από τα παριστάμενα μέλη να εγκρίνουν τον διοικητικό απολογισμό του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τον διοικητικό απολογισμό 2014-2017

ΘΕΜΑ 2Ο

Λόγω έκτακτου κωλύματος του Ταμία Ι. Λυκούδη, έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος και κατέθεσε – ως επισυνάπτεται – τον οικονομικό απολογισμό 2014-2017 όπως τον είχε συντάξει και παραδώσει ο Ταμίας, τον οποίο ανέγνωσε και ζήτησε από τα παριστάμενα μέλη την έγκρισή του. Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό 2014-2017.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να εγκρίνουν την απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα την απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3Ο

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε λίστα με τα ονόματα των μελών που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα προτεινόμενα μέλη της Εφορευτική Επιτροπής:

Α) Υποψήφιοι Νέου ΔΣ:

Αποστολόπουλος Δημήτριος (1995), Βακαλόπουλος Παύλος (1986), Βιτουλαδίτης Ιωάννης (1985), Βυτόγιαννη Ευφροσύνη (Έρση) (1996), Κλεφτόγιαννη Κωνσταντίνα (Κωνίνα) (2017), Λυκούδης Ιωάννης (1981),  Νικολακόπουλος Ανδρέας (1986), Πάνος Δημήτριος (1990), Πατίκης Λεωνίδας (1989), Πετούμενου Δήμητρα (1983), Πέτρου Μαρία (1996), Πούλιος Κώστας (1990), Σπύρου Κωνσταντίνος (1999), Στάμου Ισμήνη (1989), Στεργίου Κωνσταντίνος (1999), Στυλόπουλος Επαμεινώνδας (Νώντας) (1998), Χιώτης Μιχάλης (1992)

Β) Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής:

Αλέξανδρος Χείλαρης¨(1977) , Βιολέττα Πιπερίγκου (1986), Γεώργιος Βακαλόπουλος (2012).

Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τα προτεινόμενα μέλη για την σύνθεση της  Εφορευτικής Επιτροπής.

Η διαδικασία των αρχαιρεσιών ξεκίνησε στις 12.00 και έληξε στις 17.00.

Ψήφησαν 114 μέλη

Έγκυρα 114 ψηφοδέλτια

Έλαβαν με σειρά εκλογής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Βακαλόπουλος Παύλος (1986)

85

Κλεφτόγιαννη Κωνσταντίνα (Κωνίνα) (2017)

47

Βιτουλαδίτης Ιωάννης (1985)

42

Στυλόπουλος Επαμεινώνδας (Νώντας) (1998)

39

Νικολακόπουλος Ανδρέας (1986)

38

Αποστολόπουλος Δημήτριος (1995)

35

Πετούμενου Δήμητρα (1983)

29

Βυτόγιαννη Ευφροσύνη (Έρση) (1996)

26

Λυκούδης Ιωάννης (1981)

23

Στάμου Ισμήνη (1989)

22

Χιώτης Μιχάλης (1992)

21

Πάνος Δημήτριος (1990)

20

Πούλιος Κώστας (1990)

18

Πέτρου Μαρία (1996)

(Κατόπιν κληρώσεως όπως προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου)

13

Πατίκης Λεωνίδας (1989)

13

Σπύρου Κωνσταντίνος (1999)

7

Στεργίου Κωνσταντίνος (1999)

7

Σε αυτό το σημείο λύεται η Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

Επαμεινώνδας Στυλόπουλος                                          Παύλος Βακαλόπουλος

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Αλέξανδρος Χείλαρης               Βιολέττα Πιπερίγκου                     Γεώργιος Βακαλόπουλος

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search