Το τερπνόν μετά του ωφελίμου

  Ο Σύλλογος των Αποφοίτων των σχολείων της Ελληνικής Παιδείας έχει την χαρά και την τιμή να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση   « Το τερπνόν μετά του ωφελίμου!» Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 [...]